دوره تربیت معلم برای مدارس

آموزش یکی از مسائل بسیار مهم نظام هاي تعلیم و تربیت است .منظور از آموزش، فرآیند دو سویه یاددهی و یادگیري اطلاعات، مهارت ها و نگرش های مثبت درباره موضوعی است که متناسب با گروه سنی خاص، مهارت ها و نگرش های مثبت درباره موضوعی است که متناسب با گروه سنی خاص و در شرایط زمانی معین به اجرا در امده است. امروزه هدف از تعلیم و تربیت تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشري به نسل جدید نیست، بلکه رسالت نظام هاي آموزشی را ایجاد تغییرات مطلوب در نگرش ها شناخت ها و در نهایت رفتار انسان ها دانسته اند. روشهاي تدریس نیز به عنوان یکی از عوامل، به کمک این رسالت آمده است.
آموزش و پرورش با قرار گرفتن در عرصه تحولات پرشتاب جهان امروز و پیشرفت ابزارهای یادگیری، دستخوش تغییرات وسیعی شده است. لازمه ماندگاری در این عصر توجه به کیفیت نظام آموزشی است. باید این نکته را به خاطر داشت که هر گونه تحول و تغییر  اساسي در جامعه مستلزم متحول شدن نظام آموزشي آن جامعه است. محور اصلي پيشرفت هر نظام آموزشي کيفيت عملكرد معلم مي باشد.معلم به عنوان مهمترين ركن تعليم وتربيت در تربيت ابعاد آموزشي، اعتقادي، عاطفي، اخلاقي، سياسي، اجتماعي و…دانش آموزان مستقيما دخالت دارد؛ و در تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه نقش به سزائي ايفا مي كند.
هدف نهایی تدریس به وسیله مجموعه اي از تکالیف مشتمل برآگاهی و معلومات مشخص و ساخت فکري و فرآیندهاي شناختی تعیین شده است.شناخت و آگاهی معلمان  از نظریه هاي یادگیري و الگوهاي تدریس اهمیت ویژه اي دارد، زیرا اماکن آموزشی جایگاهی براي هدایت، نطارت و یادگیري هستند و معلم چون راهنما، ناظر و سازمان دهنده است.معلم افزون بر آگاهی هاي لازم در زمینه ماده درسی، باید درباره ي شیوه هاي طراحی آموزشی و ارزشیابی آن نیز دانش و مهارت کافی داشته باشد.شخصیت معلم و روش تدریس او تأثیر بسزایی در ایجاد خلاقیت و نو آوری در دانش اموزان دارد.
شاید بتوان گفت یک معلم خلاق روش تدریس خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کند که منجر به رشد خلاقیت دانش آموزان شود. معلم، محور آموزش و شاکله اصلی نظام تعلیم و تربیت است. اگر بپذیریم که آموزش و پرورش موتور توسعه کشور است، معلمان نیز موتور توسعه آموزش و پرورش هستند و بار اصلی تربیت، بردوش آنهاست.
در راستای توانمند سازی  و تربیت معلمان و افرادی که علاقه مند به تدریس در مدارس هستند باشگاه انگیزشی رویان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تربیت معلم مدارس در دو دوره عمومی و تخصصی نموده است. دوره عمومی در 60 ساعت اموزشی و دوره تخصصی در 92 ساعت آموزشی برگزار میشود.
آشنایی فراگیران با روش ‌و نحوه تدریس به صورت تئوری و علمی، ارتقاء مهارت‌‌های آموزشی برای  فعالیت در زمینه تدریس و آموزش ضمن خدمت معلمان حق التدریس در مدارس  غیرانتفاعی از اهداف برگزاری این دوره است.


دوره آنلاین تربیت معلم برای مدارس
– شروع دوره : تیرماه 1400
- پلتفرم اسکای روم
- روزهای دوشنبه ساعت 20 الی 21:30


اهداف دوره:
– افزایش دانش و توانایی مخاطبان در زمینه روشها و مهارتهاي تدریس.

تواناییهاي فراگیران در پایان دوره:
– عوامل مؤثر بر تدریس را بشناسد.
– نقش معلم در تدریس مؤثر را بیان کند.
– انواع روش هاي تدریس را بشناسد.
– روش تدریس مناسب براي آموزش هر هدف را بداند و آن را به کار بندد.

سر فصل هایی که در این دوره تدریس می شود عبارت است از :

–  آشنایی با اصطلاحات متداول در تعلیم و تربیت وقوانین آموزش و پرورش
– نظریه های یادگیري و آموزش
– عوامل مؤثر بر فرآیند یادگیري
– تیپ شناسی شخصیت انسان
– عوامل مؤثر بر تدریس ایده آل
– فنون کلاس داری
– تنظیم فعالیتهاي تدریس
– روشهاي تدریس گوناگون
– ارائه کار عملی
و...

جهت ثبت نام روی لینک زیر کلیک فرمایید

فرم ثبت نام در دوره
 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به استاد مسعود ضیائی می باشد